In het seizoen 2019/2020 biedt Stichting DvT-Noord opnieuw level 1 trainingen aan. Deze trainingen zijn bedoeld voor DvT-trainees die tenminste de basiscursus DvT hebben afgerond of al bezig zijn met hun level-1 training en door willen trainen. De trainingen richten zich op een verdere verdieping in DvT door zowel het persoonlijk proces als het professionele proces verder te ontwikkelen. Het gaat om een training van zeven zaterdagen verdeeld over het jaar. Indien de trainee daarin geïnteresseerd is kan de training gecombineerd worden met het volgen van leertherapie en/of supervisie. Binnen deze zeven zaterdagen is een communitydag met internationale gast opgenomen, waarin alle trainingsgroepen van DvT-Noord bijeen komen.
Na afronding van het level 1 niveau kan een trainee naar een level 2 trainingsgroep doorstromen. DvT-Noord stelt de trainingsgroepen zorgvuldig samen en de situatie van de groepssamenstelling verandert jaarlijks. Het behalen van het level 1 certificaat houdt niet per definitie in dat de betreffende trainee in ‘de level 2 groep’ komt. Er zijn allerlei variaties mogelijk. Voor de bestaande level 2 groep gelden andere trainingsdata (zie kalender DvT-Noord).

Data Level-1 training (datum en tijd onder voorbehoud)

  • 28 september, 13.00 – 18.00 uur
  • 9 november, 13.00 – 18.00 uur
  • 18 januari, 13.00 – 18.00 uur
  • 14 maart, 13.00 – 18.00 uur
  • 18 april community dag, 10.00 – 17.00 uur
  • 9 mei, 13.00 – 18.00 uur
  • 20 juni, 13.00 – 18.00 uur

Plaats: Utrecht (afhankelijk van o.a. groepsgrootte kan de locatie ook in Amersfoort zijn)

Trainers: 2 trainers van DvT-Noord

 Accreditatie: Deze training van DvT-Noord is geaccrediteerd door het register vaktherapie voor 43 punten. Elke trainee ontvangt na afloop een bewijs van deelname (indien voldoende deelgenomen) met daarop het aantal behaalde punten.

Aanmelden: Om tijdig de indelingen van de nieuwe trainingsgroepen te kunnen maken en deze ook voor te bereiden dien je je aan te melden vóór donderdag 27 juni 2019 via developmental@live.nl. Graag onder vermelding van: Aanmelding Level 1, met NAW gegevens (met telefoonnr.). Let op: Je aanmelding is pas geldig als ook het bedrag voor de training overgemaakt is.

Betalen: Om deel te nemen aan de cursus dien je € 360,- voor 1 augustus over te maken naar rekeningnummer: NL72 TRIO 0212 1203 79 t.n.v. Stichting DvT Noord o.v.v. DvT Level-1 training ‘19-‘20 en je naam + achternaam. (Indien nodig kun je een betalingsregeling aanvragen bij de penningmeester via developmental@live.nl)

Annuleringsregeling: Tot 2 weken voor aanvang is annulering mogelijk en wordt het betaalde bedrag teruggestort. Na 2 weken voor aanvang dient het bedrag van de training betaald te worden.