DvT attempts to lower fear of the instability of Being, rather than lowering the instability of Being

DvT informatie

Internet

DvT-internationaal: www.developmental transformations.com

Informatie over de verschillende DvT instituten in de wereld vind je hier.

Publicaties en artikelen

Internationale publicaties vind je op de internationale website van Developmental Transformations in de Library en in de DvT-Journal A Chest of Broken Toys.

 A psychological healthy person is one who is not fixated on this illusional stability.

Nederlandse DvT publicaties

  • Baars, M. (2018). The Broken Playobject. Tijdschrift voor vaktherapie, 4, 48-50.
  • Willemsen, M. (2018). Verstrikt in verwaarloosd verlies. Geïntegreerd behandelen van verlieservaringen met Developmental Transformations en varielationIn G. Claes, J. Maes, H. Modderman (Reds.), Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie. Leuven / Den Haag: ACCO.
  • Willemsen, M., & Boorsma, E. (2017). De lege ruimte. Spelen met wat er is door middel van Developmental Transformations. Tijdschrift Spelenderwijs, 2, 24-27.
  • Boorsma, E. (2015). In contact rakenTijdschrift voor vaktherapie, 2, 38-40.
  • Willemsen, M. (2014). In dramatherapie spelen met het onspeelbare: developmental transformations voor het behandelen van chronisch getraumatiseerde kinderenTijdschrift voor vaktherapie, 4, 10-17.
  • Van den Bosche, D., & Welten, J. (2012). Assessing Self, the Space, and the Other: A Dutch-Belgian Approach to Drama Therapy Assessment. In D. Johnson, S. Penzik, S. Snow (Reds.), Assessment in Drama Therapy. Springflield, Illinois, USA: Charles C Thomas Publisher, LTD.