DvT emphasizes the continuous approach to the moment of presence, to forming rather than to form

Kwaliteit

DvT Noord en DvT Zuid zijn door het International Institute of DvT erkende trainingsinstituten. Hierdoor kunnen door het volgen van de verschillende trainingen die door deze instituten worden aangeboden de internationaal geaccepteerde graden in DvT worden behaald. Het bereiken van level-1 in DvT staat voor een niveau van kennis en (speel-)vaardigheid waarbij DvT onder supervisie kan worden ingezet. Level-2 of ‘graduation’ in DvT staat voor het zelfstandig kunnen uitoefenen en eventueel onderwijzen van DvT. Voor ‘graduation’ heeft een trainee gedurende langere tijd naast supervisie ook leertherapie in de methode gehad.

Mochten er om welke reden dan ook zorgen of klachten over hetgeen binnen een van de trainingsinstituten afspeelt zijn, dan kunnen daarvoor de trainingsdirectors Marc Willemsen en Jaap Welten van de trainingsinstituten direct worden benaderd. Deze zullen de zorg of klacht vertrouwelijk behandelen en in overleg bepalen wat passend is om te doen. Indien feitelijk of vanuit beleving een of beide trainingsdirectors onvoldoende afstand tot de zorg of klacht hebben, kan direct contact worden gezocht met het Internationale DvT Instituut.

De trainingsinstituten DvT Noord en DvT Zuid ondersteunen samen initiatieven voor verder onderzoek naar werking, toepassingsmogelijkheden en effectiviteit van de methode en stimuleren trainers en trainees hun bevindingen te publiceren. Ook wordt samengewerkt met de beroepsvereniging(en) van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en verschillende Hogescholen waar vaktherapeutische opleidingen worden aangeboden.