DvT emphasizes the continuous approach to the moment of presence, to forming rather than to form

Kwaliteit

DvT Nederland is een door het International Institute of DvT erkende trainingsinstituut. Door het volgen van de verschillende trainingen die worden aangeboden kunnen de internationaal geaccepteerde graden in DvT worden behaald. Het bereiken van level-1 in DvT staat voor een niveau van kennis en (speel-)vaardigheid waarbij DvT onder supervisie kan worden ingezet. Level-2 of ‘graduation’ in DvT staat voor het zelfstandig kunnen uitoefenen en eventueel onderwijzen van DvT. Voor ‘graduation’ heeft een trainee gedurende langere tijd naast supervisie ook leertherapie in de methode gehad.

Mochten er om welke reden dan ook zorgen of klachten over hetgeen binnen een van de trainingsinstituten afspeelt zijn, dan kunnen daarvoor de trainingsdirectors Marjon Wagenaar of Marc Willemsen van DvT Nederland worden benaderd. Deze zullen de zorg of klacht vertrouwelijk behandelen en in overleg bepalen wat passend is om te doen. Indien bij DvT Nederland het zo is dat de trainingsdirector onvoldoende afstand tot de zorg of klacht heeft, kan direct contact worden gezocht met het Internationale DvT Instituut.

DvT Nederland ondersteunt initiatieven voor verder onderzoek naar de werking, toepassingsmogelijkheden en effectiviteit van de methode en stimuleert trainers en trainees hun bevindingen te publiceren. Ook wordt samengewerkt met de beroepsvereniging(en) van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en verschillende Hogescholen waar vaktherapeutische opleidingen worden aangeboden.