Start training en intervisiegroep DvT-groep Zuid. Wat je kan verwachten. Reeds 7 jaar bestaat de Developmental Transformations (DvT) trainingsgroep in Meerssen. Komend schooljaar is er de mogelijkheid om onder leiding van Jaap Welten en Anne-Marie Hamming inzicht en vaardigheid te verschaffen in de actuele DvT-methode, – interventies en – principes. De cursus vindt plaats op 9 zaterdagen in de daartoe ingerichte DvT-trainingsruimte. Vaste onderdelen van de dag zijn: warming-up, groepsspelen, individuele sessies, intervisie en casuïstiek, een referaat n.a.v. bestudeerde literatuur, onderricht en practicum in de DvT methodiek, reflectie met je studiemaatje. Daarbij is het mogelijk en zeer aan te raden om je internationaal erkende, level I te halen in Developmental Transformations! De trainingsdata: 31 oktober, 12 december. 2016: 9 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 25 juni. Elke zaterdag van 10.00 u tot 17.00 u. Om het groepsproces en de trainingskwaliteit te bewaken wordt vanaf 31 oktober een engagement in deelname verwacht aan elke bijeenkomst. De groep bestaat uit 6 tot 11 deelnemers. Kostprijs € 90 per cursusdag. Gezamenlijke lunch is inbegrepen. Betaling te voldoen voor 1 november. In geval van niet te voorkomen afwezigheid is restitutie van één bijeenkomst mogelijk. SRVB Bij- en nascholing Elk jaar deelname wordt in principe gehonoreerd met 75 punten voor je registratie als dramatherapeut bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. De aanvraag voor 2015 – 2016 is in behandeling. Locatie Vogelzang 15, 6231 RM Meerssen, Nederland. Inschrijving & contact: Jaap Welten (MA Dth, RDth, CP, Graduated DVT, nr. 23) jaapwelten@home.nl /0621564641. betaling op bankreknr: NL21RABO 0858606623 ovv DVT-cursus Zuid 2015-2016