In dit artikel introduceren de auteurs de dramatherapiemethode Developmental Transformations. Relevante definities, basisprincipes, therapeutisch proces, doelgroepen, en interventies worden kort toegelicht. Het huidige Nederlandse trainingsaanbod in Developmental Transformations wordt beschreven, alsook hoe de training wordt vormgegeven in de Verenigde Staten. Van hieruit worden voorstellen geformuleerd ten behoeve van een succesvolle verdere ontwikkeling van Developmental Transformations in onze regio. Voer voor discussie.