Developmental transformations Training Level 1 door Stichting DvT Noord. In het seizoen 2016/2017 wordt opnieuw de level 1 training in Developmental transformations (DvT)aangeboden. Deze training is bedoeld voor geïnteresseerden in DvT die voorafgaand de introductie en basiscursus in DvT of soortgelijk voortraject hebben gevolgd. De training richt zich op de verdere verdieping in DvT. Daarbij is zowel aandacht voor het persoonlijk als het professionele proces. Het gaat om een training van zes zaterdagen verdeeld over een jaar. In combinatie met het maken van opdrachten buiten de trainingsdagen om en het deelnemen aan masterclasses van internationale trainers kan de trainee na twee trainingsjaren level 1 in DvT behalen. Level 1 geeft de mogelijkheid om DvT onder supervisie zelfstandig te kunnen beoefenen. Data:· 24 september 2016, 19 november 2016, 14 januari 2017, 25 maart 2017, 20 mei 2017, 01 juli 2017, van 12-17 uur. Plaats: Utrecht, Zimihc Theater Wittevrouwen op de Bouwstraat 55. Accreditatie: Elke training van Stichting DvT-Noord is geaccrediteerd door de SRVB (FVB). Elke trainee ontvangt na afloop een bewijs van deelname met daarop het aantal behaalde punten. Aanmelden: Om tijdig de indelingen van de nieuwe trainingsgroepen te kunnen maken en deze ook voor te bereiden dien je je aan te melden vóór 1 september 2016 via developmental@live.nl. Graag onder vermelding van: Aanmelding Level 1, met NAW gegevens (met telefoonnr.) en geboorte datum. Let op. Je aanmelding is pas geldig als ook het bedrag voor de training overgemaakt is. Betalen: Om deel te nemen aan de cursus dien je €265,- (= 45 euro per trainingsdag) voor 1 september over te maken naar ons nieuwe (!) rekeningnummer bij de TriodosBank: NL72 TRIO 0212 1203 79 t.n.v. Stichting DvT Noord o.v.v. Level 1 cursus ‘16-‘17 en je naam + achternaam. (Indien nodig kun je een betalingsregeling aanvragen bij de penningmeester via developmental@live.nl) Annuleringsregeling: Tot 2 weken voor aanvang is annulering mogelijk en wordt het betaalde bedrag teruggestort. Na 2 weken voor aanvang dient het bedrag van de training betaald te worden. Voor eventuele vragen of aanvullende informatie mail naar developmental@live.nl