In het seizoen 2017/2018 wordt opnieuw door DvT Noord de level 1 training in Developmental Transformations (DvT) aangeboden. Deze training is bedoeld voor geïnteresseerden in DvT die voorafgaand de introductie en basiscursus in DvT of soortgelijk voortraject hebben gevolgd. Daarnaast dien je een relevante HBO-opleiding (of vergelijkbaar) te hebben afgerond. De training richt zich op verdere verdieping in DvT, door zowel het persoonlijk als het professionele proces te ontwikkelen. Het gaat om een training van zes zaterdagen verdeeld over een jaar. In combinatie met huiswerkopdrachten en masterclasses van internationale trainers kan de deelnemer na twee jaar zijn of haar Level 1 in DvT behalen. De training kan echter ook gevolgd worden zonder (direct) op te gaan voor level 1.

Data: 23 september 2017, van 13-18 uur; 04 november 2017, van 13-18 uur; 20 januari 2018, van 10-17 uur community dag met alle DvT-deelnemers van de stichting; 17 maart 2018, van 13-18 uur; 14 april 2018, van 13-18 uur; 02 juni 2018, van 13-18 uur.
Plaats: Utrecht, Zimihc Theater Wittevrouwen op de Bouwstraat 55.
Door: DvT Nederland Noord.
Voor: Geïnteresseerden in DvT die de introductie- en basiscursus of soortgelijk voortraject hebben gevolgd en in het bezit zijn van een bachelor diploma (HBO).
Aanmelden en betalen vóór 1 september 2017 (aanmelden in verband met onze planning bij voorkeur voor 1 juli): stuur een mail naar developmental@live.nl , onder vermelding van: Aanmelding Level 1, met NAW gegevens (met telefoonnr.) en geboorte datum.
Betalen: Om deel te nemen aan de cursus dien je €295,- over te maken naar ons rekeningnummer: NL72 TRIO 0212 1203 79 t.n.v. Stichting DvT Noord o.v.v. Level 1 cursus ‘17-‘18 en je naam + achternaam. (Indien nodig kun je een betalingsregeling aanvragen bij de penningmeester via dit mailadres) Annuleringsregeling: Tot 2 weken voor aanvang is annulering mogelijk, indien er een geldige reden voor is krijg je het geld terug. Na 2 weken voor aanvang moet het gehele bedrag betaald worden. Accreditatie SRVB: Aangevraagd.

Een level 1 training wordt ook door DvT-Zuid het andere erkende DvT-trainingsinstituut in Nederland verzorgd.