Deze training is een vervolg op de Level 1 training eerste jaar en richt zich op een verdere verdieping in DvT door zowel het persoonlijk proces als het professionele (methodische) proces verder te ontwikkelen. Het gaat om een training van zevenzaterdagen verdeeld over een jaar. Indien je daarin geïnteresseerd bent, kan de training gecombineerd worden met masterclasses en leertherapie, waardoor je je als trainee voorbereid op het behalen van Level 1 van het International DvT-Institute.Ook is het mogelijk aan de training deel te nemen zonder het willen behalen van een certificaat na te streven.

Voorwaarde voor deelname is zoals eerder, dat je een relevante HBO-opleiding hebt afgerond.

De (tweedejaars) Training Level 1 bestaat uit:
– 6 groepsbijeenkomsten, begeleid door 2 vaste DvT-trainers;
– 1 ‘communitydag’, waarbij alle verschillende DvT groepen van Stichting DvT Noord bij elkaar komen en er een gasttrainer is, doorgaans uit het buitenland.

Data:

  • 29 september 2018, 13.00 – 18.00 uur
  • 10 november 2018, 13.00 – 18.00 uur
  • 19 januari 2019, 13.00 – 18.00 uur
  • 16 maart 2019, 13.00 – 18.00 uur
  • 13 april 2019 (community-dag), 10.00 – 17.00 uur
  • 11 mei 2019, 13.00 – 18.00 uur
  • 22 juni 2019, 13.00 – 18.00 uur

De exacte tijden zijn onder voorbehoud.

Plaats: Utrecht – ZIMIHC theater Wittevrouwen, Bouwstraat 55, 3572 SP Utrecht (onder voorbehoud)

Accreditatie: Elke training van DvT-Noord is geaccrediteerd door de SRVB (FVB). Elke trainee ontvangt na afloop een bewijs van deelname met daarop het aantal behaalde punten.

Trainers:   De training wordt gegeven door Ine Verbruggen, Anne-Marie Hamming en Denise de Jong van Lier

Aanmelden: Om tijdig de indelingen van de nieuwe trainingsgroepen te kunnen maken en deze ook voor te bereiden dien je je aan te melden vóór 1 juli 2018 via developmental@live.nl. Graag onder vermelding van: Aanmelding Level 1 -tweede jaar, met NAW gegevens (met telefoonnr.) en geboorte datum. Let op. Je aanmelding is pas geldig als ook het bedrag voor de training overgemaakt is.

Betalen: Om deel te nemen aan de training dien je €345,- (totaalbedrag voor 7 trainingsdagen) voor 1 augustus over te maken naar rekeningnummer: NL72 TRIO 0212 1203 79 t.n.v. Stichting DvT Noord o.v.v. Level 1 cursus ‘18-‘19 en je voornaam + achternaam. (Indien nodig kun je een betalingsregeling aanvragen bij de penningmeester via developmental@live.nl).

Annuleringsregeling: Tot 2 weken voor aanvang is annulering mogelijk en wordt het betaalde bedrag teruggestort. Na 2 weken voor aanvang dient het bedrag van de training betaald te worden.