Level 1 training Developmental Transformations, 2023/2024

Na het volgen van de basiscursus DvT of een gelijkwaardige andere kennismaking met DvT, kun je
deelnemen aan de internationaal erkende Level 1 training DvT van Stichting DvT-Nederland. Deze
training heeft als doel om je zowel in een persoonlijk proces, als ook als professional verder te
verdiepen in de “methode” en de “theorie” van DvT.

Om te kunnen deelnemen aan de training is een afgeronde bachelor opleiding in sociaal werk vereist.
Afhankelijk van de ruimte om er naartoe te werken (o.a. portfolio opbouwen), kan de trainee, na 2 of
meerdere trainingsjaren, een internationaal erkend Level-1 certificaat behalen. Daarmee mag je,
onder supervisie, DvT zelfstandig uitoefenen. Je wordt in het gehele proces begeleid door twee vaste
DvT therapeuten die per seizoen kunnen wisselen. Je bent ook welkom een jaar te trainen voor je
persoonlijke proces in DvT.

Een trainingsseizoen bestaat dit jaar uit 6 thema(mid)dagen en een community dag waarin je in de
gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan een Masterclass, waarin we streven naar een
internationale gast. Indien de trainee daarin geïnteresseerd is, kan de training gecombineerd worden
met het volgen van leertherapie en/of supervisie.

De trainingsdagen worden gegeven in Utrecht op de volgende zaterdagen van 13:00 uur tot 18.00 uur
De trainingsdata voor het seizoen 2023/2024 zijn:

• 30 september 2023
• 28 oktober 2023
• 25 november 2023
• 27 januari 2024
• 23 maart 2024
• 25 mei 2024 (van 10:00-18:00 Community dag)
• 15 juni 2024

Tijdens deze trainingsdagen werken we op ervaringsgerichte wijze, zodat je de gelegenheid krijgt om
te oefenen met het toepassen van de methode. Er zal dus veel gespeeld worden. Het theoretische
kader wordt gegeven door middel van korte presentaties en literatuur.
www.developmentaltransformations.nl

Het is in het verleden voorgekomen dat we met een hoog aantal aanmeldingen hebben moeten loten.
Daarom is het prettig om je zo spoedig mogelijk, maar ten minste vóór 17 juni 2023 aan te melden
zodat we kunnen inschatten hoe de groepssamenstelling(en) gemaakt kunnen worden.

Praktische informatie:
Kosten van deze cursus: € 490,- (bij betaling door werkgever € 650,-)
Locatie: Utrecht
Inschrijven: uiterlijk 17 juni 2023
Aanmelden: Stuur een mail met naw- gegevens en telefoonnummer naar developmental@live.nl,
waarin je je opgeeft. Je aanmelding wordt definitief als de deelnamekosten zijn betaald. Je kunt het
bedrag vóór 1 juli 2023 overmaken naar rekeningnummer: NL72 TRIO 0212 1203 79 t.n.v. Stichting
DvT Nederland o.v.v. DvT Level-1 training ‘23-‘24 en je naam + achternaam.*
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 14
Annuleringsregeling: Tot 2 weken voor aanvang is annulering mogelijk en wordt het betaalde bedrag
teruggestort. Na 2 weken voor aanvang dient het bedrag van de training betaald te worden.
Accreditatie voor de Level 1 Developmental Transformations 2023/2024 is net als eerdere jaren
aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

* Indien de kosten een belemmering vormen om deel te kunnen nemen, kan in overleg betalingsspreiding worden
afgesproken of een aangepast tarief worden vastgesteld. Mail hiervoor naar developmental@live.nl